ÚDRŽBA 2.80 - aktualizácia programu

Možnosť používať písmená v kódoch nákladových stredísk