DOPRAVA 5.50 - nová verzia

Nová verzia 5.50 prináša tieto zmeny:

 • zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu
 • v nadväznosti na predchádzajúci bod pridaná voľba System-Udrzba systemu-Aktualizacia licencie, ktorá umožňuje „ručné“ spustenie aktualizácie licenčného súboru z internetu
 • nová voľba System-Udrzba systemu-Vzdialená správa, ktorá umožňuje spustenie aplikácie TeamViewerQS pre možnosť vzdialeného prístupu od nás na Váš počítač pre potreby vzdialenej správy.
 • nová akcia, Záloha podľa GDPR (System-Udrzba systemu-zaloha GDPR), korá vytvorí zálohu pseudonymizovaných dát Vašej DOPRAVy. Túto môžete použiť na zaslanie do našej spoločnosti na analýzu v prípade chýb v údajovom prostredí.
 • úprava zostavy 221 - Dispečerská kniha - zoradenie prevozov podľa typu a dátumu
 • úprava vzhľadu niektorých okien programu pre zlepšenie čitateľnosti
 • odstránená chyba vznikajúca na F2 v evidencii zostatkov PHM
 • predradená kontrola cenníka ZP pri zostavách 209 a 210
 • pridaná možnosť zmeny názvu užívateľa programu vo voľbe System-Informacie-Program
 • vypustenie možnosti voľby diskety pri zálohovaní a obnove
 • úprava predpĺňania žiadaniek pri F2 - typ pacienta sa prepĺňa na hodnotu 2 (normálny) len pre žiadanky A, B a R.
 • doplnenie nápovedy tak, aby sa pre každú položku v menu zobrazila nápoveda po stlačení F1.