DOPRAVA 5.60 - nová verzia

Nová verzia 5.60 prináša tieto zmeny:

  • úprava programu v súvislosti s pridelením kódu PZS pre každé vozidlo DZS (pre správne fungovanie treba v číselníku ŠPZ vyplniť pri každom vozidle, ktoré robí výkony pre ZP, položku stredisko. Popis je v nápovede priamo nad číselníkom ŠPZ. Úpravu treba spraviť aj pre vozidlá RZ(L)P, aj keď u nich zostáva všetko „po starom“, t. zn., že kód strediska všetkých RLP vozidiel bude v číselníku ŠPZ rovnaký.
  • vynechanie diskety pri exportoch, nahradené voliteľným umiestnením
  • zmena názvu záložného súboru pri (pred a po) uzávierke
  • oprava - výmaz kontrolného výpisu v zostave 145 - Spotreba - Pre uctaren
  • oprava - výmaz kontrolného výpisu v exporte pre vnútropodnik
  • oprava - doplnenie chýbajúcej knižnice pre export zostáv do PDF