DOPRAVA 5.61 - 1. aktualizácia

Nová verzia 5.61 prináša:
- úprava veľkosti okien, Ctrl+F10
- úprava formátu dávky 751a, lieky pre RZP a RLP dopravy