DOPRAVA 5.62 - 2. aktualizácia

Nová verzia 5.62 prináša:
- stiahnutie _LICEN.DBF z www.promys.sk automaticky, ak chýba
- nová zostava - porovnanie číselníka miest s číselníkom Štatistického úradu
- oprava exportu liekov pre RZP (RLP) žiadanky