DOPRAVA 5.60 - 3. aktualizácia

Nová verzia 5.63 prináša:
- oprava charakteru dávky liekov (751n) pre cudzincov (E)
- úprava formulára na výber charakteru dávky
- oprava chyby pri výmaze R žiadanky
- povinné spustenie konzistencie pre zostavením D1 a UZD
- nový konfiguračný parameter “kontrola R ziadaniek”, ktorý umožňuje zapnúť kontrolu RZP žiadaniek obdobne, ako je tomu na žiadankach sanitných
- oprava kontroly a zobrazovania verzie programu