DOPRAVA 5.60 - 4. aktualizácia

  • úprava zostáv, výmaz odkazu na SKK
  • úprava niektorých testov konzistencie len pre Kompletné žiadanky
  • oprava chyby vo filtri pred prehľadmi
  • oprava chyby (vytváranie adresárov) pri exporte dávok