DOPRAVA 5.40 - nová verzia

Verzia 5.40 prináša tieto zmeny:

  • oprava chyby pri používaní filtra nad tabuľkou
  • oprava chyby pri používaní filtra nad zostavou
  • oprava chyby v zostave p_spot_5 zostavenej za viac mesiacov
  • oprava chyby v ponuke čísiel žiadaniek
  • nová zostava 178 - inventúra PHM
  • export dávok na USB
  • nová funkcia a konfiguračný parameter, šifrované komprimovanie dávok pre ZP
  • export HU pre vnútropodnikové hospodárenie
  • pridaná možnosť voľby tlačového manažéra v System-Konfigurácia-Parametre2