SAGA

Pôvodný jednoužívateľský “DOSovský” program pre evidenciu osobných, sociálnych a finančných údajov prijímateľov sociálnej služby, ktorý umoňoval výpočet úhrad a vratiek v zariadeniach sociálnej starostlivosti. V prevádzke bol takmer 20 rokov a v roku 2016 bol nahradený novým, moderným programom SAZA .