Budovy

Budovy

Evidencia a rozdeľovanie nákladov spojených s údržbou a odpismi budov a areálov.

Centrál

Centrál

Kompexná evidencia hospodárskych ukazovateľov s možnosťou výpočtu réžií; sledovanie a vyhodnocovanie hospodárenia všetkých organizačných jednotiek zdravotníckych zariadení; podklady pre manažment.

Doprava

Doprava

Evidencia kompletnej agendy dopravnej zdravotnej služby (DZS), rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a ostatnej osobnej a hospodárskej dopravy (OHD).

Energie

Energie

Kompletná evidencia nákladov na energie, t.j. elektrinu, vodu, TÚV, vykurovania, technologickej pary, mzdy a ostatných nákladov.

Kuchyňa

Kuchyňa

Kompletná evidencia agendy stravovacej prevádzky (plánovanie a sklad potravín).

Práčovňa

Práčovňa

Evidencia dokladov vlastnej práčovne, resp. množstva vypraného prádla v dodávateľskej práčovni.

SAZA

SAZA

Komplexná evidencia osobných, sociálnych, zdravotných a finančných údajov prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Údržba

Údržba

Evidencia žiadaniek, prác a spotreby materiálu pracovísk zabezpečujúcich údržbárske činnosti.