Práčovňa

Program sa používa pre evidenciu dokladov vlastnej práčovne, prípadne pre evidenciu množstva vypraného prádla v dodávateľskej práčovni. Slúži najmä pre zaznamenávanie žiadaniek na vypranie, žehlenia a chemické čistenie prádla, dokladov o príjme nového a vyradení opotrebovaného prádla a tiež dokladov o príjme a spotrebe pracích prostriedkov. Ďalej umožňuje evidovať výrobu nových kusov prádla v krajčírskej dielni. Pomocou tohto programu sa adresne rozdeľujú všetky náklady za pranie a výrobu jednotlivým odberateľom a sprehladňujú vo forme výstupných zostáv. Základnými vstupnými údajmi sú informácie preberané zo žiadaniek (počty žiadaných a skutočne vypraných druhov prádla)., ktoré vystavujú pracovníci jednotlivých nákladových stredísk. V module “sklad prádla” sú vstupnými údajmi príjmové doklady a doklady o vyradení opotrebovaného materiálu. Príjem nového prádla je evidovaný v skutočných cenách a na sklade sa už ďalej eviduje v cenách priemerných, takže aj vyraďovanie sa uskutočňuje v priemerných cenách. Pre sklad pracích prostriedkov sú vstupnými údajmi príjmy nového materiálu na sklad a denné spotreby jednotlivých druhov pracích prostriedkov.