DOPRAVA 1.1.3 nová verzia

28. február 2024
 • dávka liekov 751b (vytvárajú ju dopravy RZP/RLP) je upravená podľa 9. novely metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015
 • zrevidované všetky zostavy, skontrolovaný dizajn a obsah zostáv

DOPRAVA 1.1.2 nová verzia

17. január 2024
 • odstránenie kontroly času prevozu na žiadanke pri ukladaní žiadanky
 • povolená oprava ceny v neplatných (historických) záznamoch číselníka cien ZP
 • nový konfiguračný parameter pre spôsob zadávania kódu NS na žiadanke
 • v súvislosti s predchádzajúcim parametrom bol upravený formulár nahrávania žiadaniek

KUCHYŇA 2.27 - nová verzia

29. december 2023
 • Nové zostavy v jedálničku, kalkuláciach, žiadankách.
 • Môžnosť zmeny diéty počas mesiaca v evidencii stravníkov.
 • Nové hodnoty soľ a draslík v evidencii energetických a nutričných hodnôt.
 • Možnosť asistovanej opravy konfiguračného súboru v prípade poškodenia.

CENTRÁL 1.5.0 - nová verzia

13. december 2023
 • Modul Budovy slúžiaci na evidenciu a rozpočítavanie odpisov, vlastnej a dodávateľskej údržby, alebo iných nákladov spojených s objektmi a areálmi v zariadení.
 • Číselníky areálov, objektov, miestností a osobitne rozpočítavaných typov nákladov.
 • Možnosť rozpočítavať náklady podľa plôch alebo objemov miestností prislúchajúcich jednotlivým NS.

DOPRAVA 1.1.1 nová verzia

11. december 2023
 • nová skupina zostáv Hospodárenie
 • upravený výmaz vozidla z číselníka
 • upravený výmaz vodiča z číselníka
 • upravené zneplatňovanie záznamov v číselníkoch

DOPRAVA 5.80 - nová verzia

19. október 2023

Úprava generovania dávok do ZP podľa požiadaviek VšZP (potrebná úprava číselníka miest podľa požiadaviek VšZP)