DOPRAVA 5.50 - nová verzia

8. november 2018
  • zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

SAZA 1.9.0 - nová verzia

4. september 2018
  • Nové agendy v sociálnej oblasti: program sociálnej rehabilitácie, rizikový plán, sociálne aktivity.
  • Nové agendy v zdravotnej oblasti: merané hodnoty, zdravotný stav, zdravotná anamnéza.
  • Nová agenda v službách: prepravná služba.

SAZA 1.8.0 - nová verzia

13. jún 2018
  • Nová agenda – terénna opatrovateľská služba (plán, realizácia)
  • Zmeny v globálnom filtri a výbere z registra klientov
  • Možnosť vytvoriť zo “živých” údajov DEMO databázu s anonymnými osobnými údajmi
  • Zmeny v evidencii služieb, výpočte úhrad a vratiek, v tlačových zostavách