CENTRÁL 1.4.1 - nová verzia

9. november 2022
  • Nové špeciálne tlačidlá v paneli funkcií nad číselníkmi NS, HS a HU.
  • Zmeny v číselníku importovaných súborov.
  • Kopírovanie skupiny HU, RZ, RK, RS.
  • Zúženie tlačových zostáv.

SAZA 2.7.0 - nová verzia

11. júl 2022

Zmeny v ovládaní - horizontálny ovládací panel.
Snímanie výkonov skenerom čiarových kódov Opticon OPN 2001.
Test Geriatrická škála depresie.

CENTRÁL 1.4.0 - nová verzia

17. máj 2022

Prepracovaný číselník importovaných súborov.
Možnosť importu súborov s hodnotami HU vo viacerých stĺpcoch a vygenerovania HU druhu G, H a I.
Možnosť zadávať písmená v analytickej časti čísla účtu.
Zmeny v exporte réžií a prehľadoch.

DOPRAVA 5.70 - 1. aktualizácia

13. máj 2022
  • oprava exportu dávok, rozsah dĺžky vety dávky zmenený zo 180 na 250 znakov
  • oprava exportu dávok, odstránenie chybových hlášok pri neúplnom exporte (napr. bez liekov alebo len za jednu ZP)

DOPRAVA 5.70 - nová verzia

11. február 2022
  • úprava veľkosti položky “Kod mesta” v číselníku miest a v žiadankách na 6 znakov (podľa rozsahu ŠÚ SR)
  • úprava veľkosti položky “Nazov mesta” a “Cast mesta” v číselníku miest na 50 znakov (pre potreby niektorých pobočiek ZP Dôvera)