ÚDRŽBA 1.2.0

22. máj 2024
 • Možnosť pripojiť k žiadanke pripomienku a ľubovoľné dokumenty.
 • Nové zostavy formátu A5 pre tlač žiadaniek.
 • História všetkých zmien prác a materiálov na žiadanke.

DOPRAVA 1.1.4 nová verzia

1. máj 2024
 • nová akcia na tlačidlo Aktualizácia nad číselníkom diagnóz umožňuje aktualizovať tento číselník podľa vzoru zo servera NCZISK.SK
 • revidované všetky testy konzistencie (kontroly) a viaceré upravené tak, aby testovali len spracovávané obdobie, prípadne len žiadanky určené pre ZP apod.

SAZA 3.0.0 - nová verzia

16. apríl 2024
 • Nová agenda Ostatné, inde nezaradené sociálne údaje.
 • Podpora práce s čiarovými kódmi v Sociálnych aktivitách.
 • Export dávky 753b do ZP.
 • Prepracovaná agenda Realizované výkony.
 • Nový číselník Body a ceny výkonov.

DOPRAVA 1.1.3 nová verzia

28. február 2024
 • dávka liekov 751b (vytvárajú ju dopravy RZP/RLP) je upravená podľa 9. novely metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015
 • zrevidované všetky zostavy, skontrolovaný dizajn a obsah zostáv

DOPRAVA 1.1.2 nová verzia

17. január 2024
 • odstránenie kontroly času prevozu na žiadanke pri ukladaní žiadanky
 • povolená oprava ceny v neplatných (historických) záznamoch číselníka cien ZP
 • nový konfiguračný parameter pre spôsob zadávania kódu NS na žiadanke
 • v súvislosti s predchádzajúcim parametrom bol upravený formulár nahrávania žiadaniek

KUCHYŇA 2.27 - nová verzia

29. december 2023
 • Nové zostavy v jedálničku, kalkuláciach, žiadankách.
 • Môžnosť zmeny diéty počas mesiaca v evidencii stravníkov.
 • Nové hodnoty soľ a draslík v evidencii energetických a nutričných hodnôt.
 • Možnosť asistovanej opravy konfiguračného súboru v prípade poškodenia.