ÚDRŽBA 1.1.0

22. máj 2023

Doplnená kategorizácia žiadaniek (číselník typov), vyjadrenie skladníka…
Nové možnosti riadenia prístupu k žiadankám.
Viacero alternatív exportu do programu Centrál.

SAZA 2.8.1 - nová verzia

27. marec 2023

Automatický import čiarových kódov výkonov.
Nová agenda Činnosti sociálneho pracovníka.
Úprava exportu dávok do ZP.

KUCHYŇA 2.26 - nová verzia

20. december 2022

Nové funkcie a zostavy v jedálničku, evidencia dátumov nástupu a ukončenia pobytu, evidencia príspevkov zo soc.fondu a organizácie.

CENTRÁL 1.4.1 - nová verzia

9. november 2022
  • Nové špeciálne tlačidlá v paneli funkcií nad číselníkmi NS, HS a HU.
  • Zmeny v číselníku importovaných súborov.
  • Kopírovanie skupiny HU, RZ, RK, RS.
  • Zúženie tlačových zostáv.