DOPRAVA 1.1.2 nová verzia

  • odstránenie kontroly času prevozu na žiadanke pri ukladaní žiadanky
  • povolená oprava ceny v neplatných (historických) záznamoch číselníka cien ZP
  • nový konfiguračný parameter pre spôsob zadávania kódu NS na žiadanke, Používať pre kód NS výber. Jeho zapnutie spôsobí, že na žiadanke bude pre kód NS použitý iný prvok, KomboBox, ktorý umožňuje priamo výber z ponuky NS zoradených podľa kódu. Ak obsahujú kódy NS okrem cifier aj nejaké oddeľovače, treba ich pri zadávaní kódu takisto zadávať.
  • v súvislosti s predchádzajúcim parametrom bol upravený formulár nahrávania žiadaniek