VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

CENTRÁL 1.3.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť importu HU z XLSX súboru.
Možnosť importu účtovných údajov z “neštandardného importovaného súboru” (CSV, TXT, XLS/XLSX).
Opravy drobných chýb.

SAZA 2.6.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť automatického číslovania pokladničných dokladov v účtovných pohyboch.
Možnosť nastavenia farby pozadia obrazovky a tlačidiel v bočnom paneli.
Doplnené a upravené viaceré prehľady.

KDE NÁS NÁJDETE