VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

DOPRAVA 1.1.3 nová verzia

28. február 2024
  • dávka liekov 751b (vytvárajú ju dopravy RZP/RLP) je upravená podľa 9. novely metodického usmernenia ÚDZS číslo 5/2015
  • zrevidované všetky zostavy, skontrolovaný dizajn a obsah zostáv

DOPRAVA 1.1.2 nová verzia

17. január 2024
  • odstránenie kontroly času prevozu na žiadanke pri ukladaní žiadanky
  • povolená oprava ceny v neplatných (historických) záznamoch číselníka cien ZP
  • nový konfiguračný parameter pre spôsob zadávania kódu NS na žiadanke
  • v súvislosti s predchádzajúcim parametrom bol upravený formulár nahrávania žiadaniek

KUCHYŇA 2.27 - nová verzia

29. december 2023
  • Nové zostavy v jedálničku, kalkuláciach, žiadankách.
  • Môžnosť zmeny diéty počas mesiaca v evidencii stravníkov.
  • Nové hodnoty soľ a draslík v evidencii energetických a nutričných hodnôt.
  • Možnosť asistovanej opravy konfiguračného súboru v prípade poškodenia.

KDE NÁS NÁJDETE