VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

KUCHYŇA 2.26 - nová verzia

20. december 2022

Nové funkcie a zostavy v jedálničku, evidencia dátumov nástupu a ukončenia pobytu, evidencia príspevkov zo soc.fondu a organizácie.

CENTRÁL 1.4.1 - nová verzia

9. november 2022
  • Nové špeciálne tlačidlá v paneli funkcií nad číselníkmi NS, HS a HU.
  • Zmeny v číselníku importovaných súborov.
  • Kopírovanie skupiny HU, RZ, RK, RS.
  • Zúženie tlačových zostáv.

KDE NÁS NÁJDETE