VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

KUCHYŇA 2.25 - nová verzia

21. december 2021

Možnosť vytvárania pracovného jedálneho lístka, hromadný zápis faktúr na príjemky, nové zostavy “Výdaj po baleniach”,”Predbežné náklady podľa jedálnička a počtov”.

SAZA 2.6.1 - nová verzia

20. december 2021

Nové prehľady: Výdajky 2, Obsadenosť miestností ku dňu, Zoznam ubytovaných klientov ku dňu.
Opravy drobných chýb.

SAZA 2.6.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť automatického číslovania pokladničných dokladov v účtovných pohyboch.
Možnosť nastavenia farby pozadia obrazovky a tlačidiel v bočnom paneli.
Doplnené a upravené viaceré prehľady.

KDE NÁS NÁJDETE