VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

DOPRAVA 5.80 - nová verzia

19. október 2023

Úprava generovania dávok do ZP podľa požiadaviek VšZP (potrebná úprava číselníka miest podľa požiadaviek VšZP)

SAZA 2.9.0 - nová verzia

18. september 2023

Doplnený Test krehkosti (FRAIL Scale).
Nová tlačová zostava Komplexný ošetrovateľský dekurz.
Poznámky a História zmien boli doplnené do všetkých agend.

DOPRAVA 1.0.1 - nová verzia

31. august 2023
  • nová voľba v menu – Import dávky 535 z UDZS
  • nová voľba v menu – Import dávky 793c zo ZP
  • nová voľba v menu – Import dávky 751c zo ZP

KDE NÁS NÁJDETE