VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

SAZA 2.9.0 - nová verzia

18. september 2023

Doplnený Test krehkosti (FRAIL Scale).
Nová tlačová zostava Komplexný ošetrovateľský dekurz.
Poznámky a História zmien boli doplnené do všetkých agend.

DOPRAVA 1.0.1 - nová verzia

31. august 2023
  • nová voľba v menu – Import dávky 535 z UDZS
  • nová voľba v menu – Import dávky 793c zo ZP
  • nová voľba v menu – Import dávky 751c zo ZP

SAZA 2.8.2 - nová verzia

27. jún 2023

Možnosť urezať sumy na 2 desatinné miesta pred celkovým zaokrúhlením úhrad a vratiek.
Možnosť výberu klientov pre export dávok do ZP.
Nová zostava PÚVZ 4B (č. 505)

KDE NÁS NÁJDETE