VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

CENTRÁL 1.4.0 - nová verzia

17. máj 2022

Prepracovaný číselník importovaných súborov.
Možnosť importu súborov s hodnotami HU vo viacerých stĺpcoch a vygenerovania HU druhu G, H a I.
Možnosť zadávať písmená v analytickej časti čísla účtu.
Zmeny v exporte réžií a prehľadoch.

DOPRAVA 5.70 - 1. aktualizácia

13. máj 2022
  • oprava exportu dávok, rozsah dĺžky vety dávky zmenený zo 180 na 250 znakov
  • oprava exportu dávok, odstránenie chybových hlášok pri neúplnom exporte (napr. bez liekov alebo len za jednu ZP)

DOPRAVA 5.70 - nová verzia

11. február 2022
  • úprava veľkosti položky “Kod mesta” v číselníku miest a v žiadankách na 6 znakov (podľa rozsahu ŠÚ SR)
  • úprava veľkosti položky “Nazov mesta” a “Cast mesta” v číselníku miest na 50 znakov (pre potreby niektorých pobočiek ZP Dôvera)

KDE NÁS NÁJDETE