VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

SAZA 2.7.0 - nová verzia

11. júl 2022

Zmeny v ovládaní - horizontálny ovládací panel.
Snímanie výkonov skenerom čiarových kódov Opticon OPN 2001.
Test Geriatrická škála depresie.

CENTRÁL 1.4.0 - nová verzia

17. máj 2022

Prepracovaný číselník importovaných súborov.
Možnosť importu súborov s hodnotami HU vo viacerých stĺpcoch a vygenerovania HU druhu G, H a I.
Možnosť zadávať písmená v analytickej časti čísla účtu.
Zmeny v exporte réžií a prehľadoch.

DOPRAVA 5.70 - 1. aktualizácia

13. máj 2022
  • oprava exportu dávok, rozsah dĺžky vety dávky zmenený zo 180 na 250 znakov
  • oprava exportu dávok, odstránenie chybových hlášok pri neúplnom exporte (napr. bez liekov alebo len za jednu ZP)

KDE NÁS NÁJDETE