VÝVOJ A SERVIS DATABÁZOVÝCH SYSTÉMOV
Sociálna sféra
Sociálna sféra
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Stravovacie služby
Stravovacie služby

AKTUALITY

ENERGIE 5.50 - nová verzia

11. január 2019

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

DOPRAVA 5.50 - nová verzia

8. november 2018

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

KDE NÁS NÁJDETE