Sociálna sféra

Programy pre sociálnu sféru

Umožňujú pracovníkom zariadení sociálnej starostlivosti, ako sú zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, centrá sociálnej starostlivosti apod., spracovávať osobnú, finančnú a zdravotnú agendu prijímateľov sociálnej služby, viesť evidenciu rôznych skladov (napr. sklad potravín, všeobecného materiálu, hygienických potrieb klientov atď.), plánovať a kalkulovať stravu.

Kuchyňa

Kuchyňa

Kompletná evidencia agendy stravovacej prevádzky (plánovanie a sklad potravín).

SAZA

SAZA

Komplexná evidencia osobných, sociálnych, zdravotných a finančných údajov prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnej starostlivosti.