DOPRAVA 1.1.4 nová verzia

  • nová akcia na tlačidlo Aktualizácia nad číselníkom diagnóz umožňuje aktualizovať tento číselník podľa vzoru zo servera NCZISK.SK
  • revidované všetky testy konzistencie (kontroly) a viaceré upravené tak, aby testovali len spracovávané obdobie, prípadne len žiadanky určené pre ZP apod.
  • upravený protokol viacerých testov konzistencie (č. 10, 11, 12, 24, 40), úprava (skrátenie) výpisu pri viac ako 10 chybových záznamoch.
  • opravené duplicitné spúšťanie otázky na doplnenie údajov pri vstupe do formulárov nákladov alebo tržieb.
  • v súvislosti so zrušením pevnej telefónnej linky v našej spoločnosti upravená informačná obrazovka programu
  • zmenená maska kódu lieku v číselníku liekov na formát A99999, prvý znak je veľké písmeno a za ním 5 číslic.