KUCHYŇA 2.22 - 2.aktualizácia

15. marec 2018
  • Opravená chyba pri výpočte finančných noriem pri zrušení a znovu spustení mesačnej uzávierky.

2. aktualizácia obsahuje i opravy 1. aktualizácie.

KUCHYŇA 2.22 - 1.aktualizácia

13. február 2018
  • Opravená chyba pri importe stravníkov z viacerých databáz z programu SAZA.
  • Opravená chyba pri tlači skráteného jedálneho lístka v prípade tlače energet.hodnôt zadaných na receptoch.
  • Doplnené vytvorenie chýbajúceho podadresára KUCHYNA\TLAC pre export zostáv do XLS.

ENERGIE 5.01 - 1. aktualizácia

8. február 2018
  • zmena farebných paliet pre BROWSE
  • doplnenie konfiguračného parametra pre kód výkonového NS pre zrážkovú vodu
  • doplnenie aktuálnej verzie
  • úprava zostáv