KYSLIK 5.00 - 1. aktualizácia

25. jún 2021
  • automatické stiahnutie _licen.dbf, ak chýba
  • oprava kontroly a zobrazovania verzie programu
  • automatické stiahnutie licenčného súboru pri jeho poškodení

SAZA 2.5.5 - nová verzia

9. jún 2021

Doplnenie Knižnice fráz do hlavného menu v sekcii Číselníky umožňuje jednoduchšie naplnenie knižnice textami.
Odstránený problém z predchádzajúcich verzií 2.5.x

ENERGIE 5.60 - 3. aktualizácia

27. máj 2021
  • možnosť zadať zápornú sumu aj pre stočné.
  • zmena označenia MM elektriny v číselníku spotrebičov pri zmene MM el. v číselníku miestností.
  • oprava chyby v prehľadoch pri nezadaní množstva na faktúrach