SAZA 2.4.2 - nová verzia

14. august 2020

Údržba databázy bola doplnená o Výmaz záloh a Rozdelenie databázy.
Vyhľadávanie / filtrovanie umožňuje vybrať prázdne (nezadané) a neprázdne (zadané) hodnoty.
Opravené drobné chyby.

SAZA 2.4.1 - nová verzia

17. júl 2020

Rozšírenie evidencie zdravotných údajov, ordinovaných a prijímaných liekov.
Export dávok do ZP.
Import dávky liekov vydaných z lekárne (hromadný príjem).
Prevod nedoplatku úhrady z príbuzného na klienta.