SAZA 2.6.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť automatického číslovania pokladničných dokladov v účtovných pohyboch.
Možnosť nastavenia farby pozadia obrazovky a tlačidiel v bočnom paneli.
Doplnené a upravené viaceré prehľady.

CENTRÁL 1.3.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť importu HU z XLSX súboru.
Možnosť importu účtovných údajov z “neštandardného importovaného súboru” (CSV, TXT, XLS/XLSX).
Opravy drobných chýb.

KYSLIK 5.00 - 1. aktualizácia

25. jún 2021
  • automatické stiahnutie _licen.dbf, ak chýba
  • oprava kontroly a zobrazovania verzie programu
  • automatické stiahnutie licenčného súboru pri jeho poškodení

SAZA 2.5.5 - nová verzia

9. jún 2021

Doplnenie Knižnice fráz do hlavného menu v sekcii Číselníky umožňuje jednoduchšie naplnenie knižnice textami.
Odstránený problém z predchádzajúcich verzií 2.5.x