SAZA 2.5.0 - nová verzia

12. marec 2021

Prepracované jadro systému umožňujúce zrýchlené načítanie údajov o klientoch a žiadateľoch.
Voliteľné zobrazenie jednoduchých formulárov a zmena ovládania programu.
Doplnenie a úprava viacerých tlačových zostáv.