SAZA 2.0.1 - nová verzia

5. február 2019
  • Automatický prepočet minulomesačného započítateľného príjmu.
  • Tlačová zostava pre valorizáciu dôchodkov.
  • Oprava problému pri zadávaní neprítomnosti.

SAZA 2.0.0 - nová verzia

28. január 2019
  • Každý užívateľ môže aktívne pracovať v inom období.
  • Zdravotné údaje - nové agendy Očkovanie a Ošetrovateľský dekurz, doplnené sledovanie príjmov v agende Lieky.
  • Neprítomnosti, strava - nová agenda Stravovacie menu.

ENERGIE 5.50 - nová verzia

11. január 2019

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

DOPRAVA 5.50 - nová verzia

8. november 2018

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu