DOPRAVA 1.0.0 - Nová verzia

Verzia DOPRAVy 1.0.0. ponúka (v porovnaní s verziami 5.xx) úplne novú „architektúru“ programu zjednotenú s ostatnými našimi programami tejto generácie, novú vizuálnu podobu (vzhľad a formát pracovného prostredia), nový spôsob používania menu, zmenené farebné palety aj samotný vzhľad pracovného formulára, úplne nový spôsob zobrazenia a práce s údajmi, automatické zisťovanie nových verzií na internete a nový spôsob inštalácie týchto aktualizácií, nové možnosti konfigurácie (nastavenia) programu, možnosť spustenia ľubovoľného formulára (agendy) hneď po prihlásení do programu, možnosť programu obsluhovať viacero databáz je veľkou výhodou pri spracovaní agendy viacerých pracovísk dopravy naraz – v jednom programovom prostredí, prípadne použitie druhej databázy ako cvičnej (pracovnej), prípadne rozdelenie veľkej databázy do čiastkových databáz napr. po jednotlivých ročníkoch opäť obsluhovaných jedným programom apod., významne sa zmenila aj možnosť ponúk v programe, napríklad na žiadanke je možnosť vyberať pacienta priamo z tabuľky pacientov, teda s možnosťou vidieť všetky údaje o vyberanom pacientovi pred jeho zvolením.
Úplnou novinkou je ale „sieťovosť“ DOPRAVy, teda možnosť spúšťať a pracovať s programom viacerým užívateľom súčasne.