SAZA 2.5.0 - nová verzia

12. marec 2021

Prepracované jadro systému umožňujúce zrýchlené načítanie údajov o klientoch a žiadateľoch.
Voliteľné zobrazenie jednoduchých formulárov a zmena ovládania programu.
Doplnenie a úprava viacerých tlačových zostáv.

CENTRÁL 1.1.0 - nová verzia

15. január 2021

Import neštandardných súborov vo formáte CSV, TXT, XLS a DBF do tabuľky hodnôt hospodárskych ukazovateľov.
Voliteľná podrobná kontrola duplicity HU (účtov) na NS v importovaných údajoch.
Doplnené tlačové zostavy.