ENERGIE 5.01 - 1. aktualizácia

8. február 2018
 • zmena farebných paliet pre BROWSE
 • doplnenie konfiguračného parametra pre kód výkonového NS pre zrážkovú vodu
 • doplnenie aktuálnej verzie
 • úprava zostáv

SAZA 1.7.0 - nová verzia

11. november 2017
 • Rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok.
 • Voliteľný výpočet vratiek z plnej úhrady (aj v prípade zníženej úhrady platiteľa).
 • Možnosť individuálneho prerozdelenia celej vratky v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK.

DOPRAVA 5.40 - nová verzia

1. september 2017
 • nová zostava 178 - inventúra PHM
 • export dávok na USB
 • šifrované komprimovanie dávok pre ZP
 • export HU pre vnútropodnikové hospodárenie
 • možnosť voľby tlačového manažéra