KYSLIK 5.00 - 1. aktualizácia

  • automatické stiahnutie _licen.dbf, ak chýba
  • oprava kontroly a zobrazovania verzie programu
  • automatické stiahnutie licenčného súboru pri jeho poškodení