SAZA 2.3.0 - nová verzia

20. marec 2020

Nové agendy v evidencii Ošetrovanie a opatrovanie:
- Bilancia tekutín (príjem, výdaj)
- Stolica (vyprázdňovanie)
- Plienkovanie, inkontinencia

SAZA 2.2.0 - nová verzia

14. január 2020

Čiarové kódy – tlač, snímanie a import do tabuľky realizovaných výkonov.
Plán polohovania a vysádzania.
Realizácia polohovania a vysádzania.
Automatické doplnenie údajov zo starých mesiacov do nasledujúcich.