SAZA 2.1.0 - nová verzia

31. júl 2019
  • Nová evidencia Ošetrovanie, opatrovanie obsahujúca ošetrovateľské anamnézy, sesterské diagnózy (vrátane ošetrovateľských plánov, realizácie intervencií a hodnotení), plánované a realizované výkony.
  • Zmeny v evidencii a tlači zdravotných údajov.
  • Knižnica fráz.

SAZA 2.0.1 - nová verzia

5. február 2019
  • Automatický prepočet minulomesačného započítateľného príjmu.
  • Tlačová zostava pre valorizáciu dôchodkov.
  • Oprava problému pri zadávaní neprítomnosti.

SAZA 2.0.0 - nová verzia

28. január 2019
  • Každý užívateľ môže aktívne pracovať v inom období.
  • Zdravotné údaje - nové agendy Očkovanie a Ošetrovateľský dekurz, doplnené sledovanie príjmov v agende Lieky.
  • Neprítomnosti, strava - nová agenda Stravovacie menu.

ENERGIE 5.50 - nová verzia

11. január 2019

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

DOPRAVA 5.50 - nová verzia

8. november 2018

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu