SAZA 2.5.2 - nová verzia

  1. Možnosť nastaviť veľkosť strany pri exporte prehľadov do TXT súboru pomocou 2 nových technických konfiguračných parametrov Max. počet stĺpcov prehľadu v TXT súbore (maximálny počet znakov v jednom riadku) a Max. počet riadkov prehľadu v TXT súbore (maximálny počet riadkov na stranu).
  2. Oprava chýb z verzie 2.5.x:
    • Ak bol zapnutý technický konfiguračný parameter Zrýchlené načítanie základných údajov do viacstránkových formulárov, nezobrazovala sa v niektorých agendách ponuka príbuzných.
    • Pri vstupe do klientských agend sa vo výnimočných prípadoch mohla zobraziť chyba systému.
    • Niektoré tlačové zostavy nereagovali po vypnutí prepínača Použiť prednastavený filter na následný individuálny výber klientov.