SAZA 2.5.4 - nová verzia

  1. Oprava chýb z predchádzajúcich verzií 2.5.x prejavujúcich sa po zapnutí technických konfiguračných parametrov zrýchľujúcich načítanie údajov:
    • V agende platitelia nebolo možné prepnúť rozdelenie zostatku príjmu.
    • V základných údajoch bola pri príjme nového klienta ponuka žiadateľov zaradených do poradovníka prázdna.
    • V evidencii neprítomností nebolo možné uložiť čísla jedál, ktoré klient odobral v deň odchodu alebo príchodu.