SAZA 2.5.3 - nová verzia

  1. Aktualizácia komfortného prehliadača tlačových zostáv.
  2. Oprava chýb z verzie 2.5.x
    • Výnimočne program umožnil zadať tomu istému klientovi viac krát ukončenie pobytu.
    • V ojedinelých prípadoch pri ukončení pobytu klienta (alebo výmaze ukončenia, t.j. opätovnej aktivácii) bol nesprávne nastavený stav osobnej karty.