BUDOVY 5.00 - 2. aktualizácia

  • výmaz pracovných súborov po prevode oznacenia miestností
  • pridaná funkcia prevodu označenia objektov a areálov (System-Udrzba systemu-Prevod ozn. objektov a System-Udrzba systemu-Prevod ozn. arealov)