ENERGIE 5.50 - nová verzia

11. január 2019

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

DOPRAVA 5.50 - nová verzia

8. november 2018

zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu

SAZA 1.9.0 - nová verzia

4. september 2018
  • Nové agendy v sociálnej oblasti: program sociálnej rehabilitácie, rizikový plán, sociálne aktivity.
  • Nové agendy v zdravotnej oblasti: merané hodnoty, zdravotný stav, zdravotná anamnéza.
  • Nová agenda v službách: prepravná služba.