BUDOVY 5.00 - nová verzia

Nová verzia 5.00 prináša tieto zmeny:

  • program BUDOVY je “preklopený” do prostredia Windows (v programovacom jazyku Microsoft Visual Foxpro 9), korektne spolupracujúci so všetkými verziami Windows XP, Vista a Windows 7, 8 a 10.
  • nový spôsob tlače s možnosťou výberu tlačového manažéra (jednoduchý a komfortný), ktoré sú integrované priamo do programu. Komfortný manažér umožňuje tiež export do XLS, PDF a RTF formátu. Externý program DosPrint pre staršie verzie možno vypnúť prípadne odinštalovať
  • kompletné ovládanie myšou (ktoré ale vôbec neodporúčam, pretože pri “našom” štýle práce viac zdržuje ako pomáha). Ovládanie klávesnicou je zachované v tom rozsahu, ako ste zvyknutý z DOS verzií a ako je len vo Windows možné
  • integrovaný vlastný komprimačný program, netreba žiaden ďalší externý (Pkzip, Rar alebo Arj.)
  • súčasťou inštalácie je aj program TeamViewerQS.exe (jeho licenciu sme pre tento účel zakúpili), ktorý nám uľahčí opravy a úpravy Vašej inštalácie pomocou priameho napojenia sa na Váš počítač cez internet
  • užívateľské prostredie je čo najpodobnejšie “starému” programu, ovládanie programu (F2, F4, F8 atď.) je naprosto rovnaké
  • program je naďalej nesieťový
  • inštalácia samotného programu je úplne nová, plne “windowsovská”, inštalačným súborom je len jeden, setup.exe. Ak Vám vyhovuje inštalácia nových BUDOV do adresára C:\HIS\BUDOVY.500 na Váš počítač, na úspešné nainštalovanie programu aj podporných knižníc Vám stačí pár Enterov. Cieľový adresár si pravdaže počas inštalácie môžete zmeniť. Zástupcu programu na ploche (ikonku BUDOVY) aj v ponuke Štart vyrobí samotná inštalácia. Takisto sa vytvorí záznam v zozname všetkých nainštalovaných programov (Ovládací panel - Pridanie alebo odstránenie programov).

Oproti poslednej verzii v DOSe (3.00, 3.10) majú nové BUDOVY navyše:
 zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu
 v nadväznosti na predchádzajúci bod pridaná voľba System-Udrzba systemu-Aktualizacia licencie, ktorá umožňuje “ručné” spustenie aktualizácie licenčného súboru z internetu
 nová voľba System-Udrzba systemu-Vzdialená správa, ktorá umožňuje spustenie aplikácie TeamViewerQS pre možnosť vzdialeného prístupu od nás na Váš počítač pre potreby vzdialenej správy.
 pridaná možnosť zmeny názvu užívateľa programu vo voľbe System-Informacie-Program
 vypustenie možnosti voľby diskety pri zálohovaní, obnove a exportoch, voľba nahradená možnosťou zadania voliteľného umiestnenia
 zmena názvu záložného súboru pri (pred a po) uzávierke.
 nový konfiguračný parameter pre stanovenie dĺžky položky pre číslo účtu
 položka číslo účtu (Konfigurácia-Parametre) upravená podľa prechádzajúceho konfiguračného parametra
 oprava importu údajov z ENERGII (popis v nápovede)

Po nainštalovaní:

Pri prvom spustení sa program štandardným spôsobom pýta na druh inštalácie (Nová alebo Prevod zo starej verzie, ten je možný z verzie 3.00 a 3.10). Následne sa zobrazí obrazovka pre licenčné číslo (použite číslo z verzie 3.00) a pre heslo SUPERVIZORA (nezabudnite ho, bude to jediné platné užívateľské heslo do Vašich nových BUDOV.).
Program následne prevezme údaje z označeného adresára a ponúkne Vám prihlásenie do programu. Privíta Vás úvodná obrazovka s identifikáciou programu.
Rozloženie volieb v menu je identické so staršími verziami až na položky, ktoré v novej verzii vypadli (napr. System-Konfiguracia-Tlaciarne) alebo naopak pribudli (System-Informacie-Napoveda, Funkcie-Zmena CP atď.).
Po úspešnom prvom vstupe do programu odporúčam skontrolovať správnosť nastavenia diakritiky v jednotlivých tabuľkách programu. Začať treba číselníkmi a vizuálne skontrolovať správnosť a čitateľnosť textu. Ak by bol text s diakritikou (mäkčene a dľžne) nečitateľný, resp. nesprávne zobrazený, treba vyskúšať funkciu Zmena CP. Funkcia umožňuje zmenu nastavenia kódovej stránky – anglicky Code Page, preto CP, (jednoducho povedané spôsob zobrazenia „slovenských“ znakov – č, š, ť, ľ apod.). Aktuálne nastavenie (číslo CP) vidno pri použití tejto funkcie na druhej obrazovke v nadpise okna s výberom kódovej stránky (alebo po spustení System-Informacie-System alebo Ctrl+Y na poslednom riadku vyvolanej obrazovky). Podrobný popis funkcie nájdete v jej popise v Napovede k programu (F1). Takto odporúčam skontrolovať všetky tabuľky (nielen číselníky, ale aj rozdeľovníky

apod., a tiež prázdne tabuľky tak, aby vo všetkých tabuľkách bola hodnota CP rovnaká) a po takejto kontrole dát možno začať s programom pracovať.

Napriek všetkej našej práci i práci testovacích užívateľov sa pri hromadnom nasadení BUDOV môžu ešte vyskytnúť „drobnosti“, ktoré ale určite nebudú mať vplyv na funkčnosť programu, skôr na jeho vizáž a správanie. Za tieto sa už vopred ospravedlňujem a budem sa ich snažiť, čo najskôr po Vašom oznámení odstrániť.

Dúfam, že výsledok našej práce oceníte a bude Vám slúžiť aspoň tak dobre, ako „starý“ program.