SAZA 1.8.0 - nová verzia

13. jún 2018
 • Nová agenda – terénna opatrovateľská služba (plán, realizácia)
 • Zmeny v globálnom filtri a výbere z registra klientov
 • Možnosť vytvoriť zo “živých” údajov DEMO databázu s anonymnými osobnými údajmi
 • Zmeny v evidencii služieb, výpočte úhrad a vratiek, v tlačových zostavách

KUCHYŇA 2.22 - 2.aktualizácia

15. marec 2018
 • Opravená chyba pri výpočte finančných noriem pri zrušení a znovu spustení mesačnej uzávierky.

2. aktualizácia obsahuje i opravy 1. aktualizácie.

KUCHYŇA 2.22 - 1.aktualizácia

13. február 2018
 • Opravená chyba pri importe stravníkov z viacerých databáz z programu SAZA.
 • Opravená chyba pri tlači skráteného jedálneho lístka v prípade tlače energet.hodnôt zadaných na receptoch.
 • Doplnené vytvorenie chýbajúceho podadresára KUCHYNA\TLAC pre export zostáv do XLS.

ENERGIE 5.00 - 1. aktualizácia

8. február 2018
 • zmena farebných paliet pre BROWSE
 • doplnenie konfiguračného parametra pre kód výkonového NS pre zrážkovú vodu
 • doplnenie aktuálnej verzie
 • úprava zostáv