KUCHYŇA 2.22 - 1.aktualizácia

13. február 2018
 • Opravená chyba pri importe stravníkov z viacerých databáz z programu SAZA.
 • Opravená chyba pri tlači skráteného jedálneho lístka v prípade tlače energet.hodnôt zadaných na receptoch.
 • Doplnené vytvorenie chýbajúceho podadresára KUCHYNA\TLAC pre export zostáv do XLS.

ENERGIE 5.00 - 1. aktualizácia

8. február 2018
 • zmena farebných paliet pre BROWSE
 • doplnenie konfiguračného parametra pre kód výkonového NS pre zrážkovú vodu
 • doplnenie aktuálnej verzie
 • úprava zostáv

SAZA 1.7.0 - nová verzia

11. november 2017
 • Rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok.
 • Voliteľný výpočet vratiek z plnej úhrady (aj v prípade zníženej úhrady platiteľa).
 • Možnosť individuálneho prerozdelenia celej vratky v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK.

SAZA 1.6.0 - nová verzia

17. júl 2017
 • Test kvality života podľa Spitzera (SQLI – Spitzer Quality of Life Index).
 • Tlačová zostava Mesačný sumár stravníkov.