SAZA 1.7.0 - nová verzia

11. november 2017
 • Rozšírenie zdravotnej agendy o evidenciu liekov a zdravotných pomôcok.
 • Voliteľný výpočet vratiek z plnej úhrady (aj v prípade zníženej úhrady platiteľa).
 • Možnosť individuálneho prerozdelenia celej vratky v ZSS na čiastky do rúk, na KPD a/alebo na VK.

DOPRAVA 5.40 - nová verzia

1. september 2017
 • nová zostava 178 - inventúra PHM
 • export dávok na USB
 • šifrované komprimovanie dávok pre ZP
 • export HU pre vnútropodnikové hospodárenie
 • možnosť voľby tlačového manažéra

SAZA 1.6.0 - nová verzia

17. júl 2017
 • Test kvality života podľa Spitzera (SQLI – Spitzer Quality of Life Index).
 • Tlačová zostava Mesačný sumár stravníkov.

SAZA 1.5.0 - nová verzia

26. jún 2017
 • Index telesnej hmotnosti (BMI).
 • Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (GCS).
 • Odstránená chyba pri ukončení pobytu.