SAZA 1.4.1 - nová verzia

20. jún 2017
 • Export stravníkov pre program Kuchyňa.
 • Zmenená agenda Lekári a nálezy, doplnený číselník lekárskych odborností.
 • Nová agenda Nákupy.
 • Zmenený spôsob filtrovania klientov v tlačových zostavách umožňujúci aj individuálny výber.

SAZA 1.3.3 - nová verzia

20. marec 2017
 • Zmena formulára pre výber klientov
 • Individuálny výber skupiny klientov
 • Zjednodušený spôsob nastavovania globálneho filtra

SAZA 1.3.1 - nová verzia

17. január 2017
 • Podstatne zrýchlené zálohovanie a obnova databázy.
 • Možnosť hromadného výmazu úhrad a vratiek.
 • Možnosť zmeny rozdelenia vypočítancýh zostatkov príjmov.

SAZA 1.3.0 - nová verzia

14. december 2016
 • Podstatné zrýchlenie spúšťania formulárov
 • Evidencia osobných profilov klientov (anamnestické otázky a odpovede).
 • Možnosť vytvárať a tlačiť individuálne plány, ich realizáciu a hodnotenie.
 • Nová agenda Testy – MMSE, Barthelovej test, IADL…