KUCHYŇA 2.24 - nová verzia

PLÁNOVANIE

 • V Jedálničku – tabuľke pribudla možnosť zoradenia podľa diéty.
 • Pri výbere receptu pri vytváraní jedálneho lístka je možné použiť filter. Po zobrazení zoznamu receptov a stlačení klávesy F5 sa zobrazí dialóg, do ktorého je potrebné zapísať hľadaný text. Recepty, ktoré obsahujú tento text, budú zobrazené za začiatku zoznamu. Ostatné recepty sú za nimi a sú označené znakom „ “. I z týchto receptov je možné vybrať.
 • V Žiadankách boli upravené tlačové zostavy tak aby boli úspornejšie.

SKLAD

 • V mesačných objednávkach je už možné pomocou F8 vymazať celú objednávku.

PREHĽADY

 • Do ponuky prehľadov boli skrz lepšiu orientáciu doplnené čísla vznikajúcich tlačových zostáv.
 • Bola pridaná nová zostava „Recepty po skupinách“, vo voľbe „Prehľady - Receptár“. V tejto zostave sú vypísané všetky recepty podľa skupín receptov. Zostava obsahuje iba názvy receptov a prípustne diéty.
 • Vo voľbe „Prehľady – Sklad - stav,obraty,…“ pribudla zostava „Zásoby po baleniach“, v ktorej sú spočítané aktuálne zásoby skladu po jednotlivých skladových kartách, poznámkach a baleniach, bez ohľadu na dátum príjmu a jednotkovú cenu.
 • Vo voľbe „Prehľady – Plánovanie - jedálne lístky, počty“ pribudla zostava „Predbežná cena jedla podľa jedálnička“. Táto zostava na vybraný deň ocení jednotlivé recepty po diétach na základe aktuálnych jednotkových cien potravín na sklade a cien z poslednej príjemky alebo zo zazmluvnených jednotkových cien.
 • Pre užívateľov, ktorí chcú vidieť dodržiavanie energetických a nutričných hodnôt už po vytvorení jedálneho lístka, pribudli vo voľbe „Prehľady – Plánovanie - jedálne lístky, počty“ dve tlačové zostavy „Ener. a nutr. hodnoty po diétach a jedlách“ a „Ener. a nutr. hodnoty po diétach“. Program v nich po diétach a jedlách vypočítava energetické a nutričné hodnoty na základe receptov v jedálnom lístku a surovín z receptára a porovnáva ich s normou.
 • Do tlačových zostáv vo voľbe „Prehľady - stravníci“ ktoré sa týkajú menovitej evidencie stravníkov pribudla možnosť výberu zoradenie podľa osobného čísla alebo priezviska stravníka.

SYSTÉM

 • Boli urobené drobné úpravy na odstránenie kolíznych situácii v sieťovej prevádzke.

V programe pribudla automatická aktualizácia dátumu platnosti programu. K tomuto je potrebný súbor _LICEN.DBF, ktorý si program v prípade zmeny pri štarte sám aktualizuje zo stránky www.promys.sk . V prípade, že sa to programu nepodarí, je možné vyskúšať novú voľbu „Systém-Údržba systému–Aktualizácia licenčného súboru“ alebo ho stiahnuť z našej stránky ručne a nahrať ho do podadresára HIS\KUCHYNA.220.