KYSLIK 5.00 - nová verzia

Nová verzia 5.00 prináša tieto zmeny:

  • program KYSLIK je “preklopený” do prostredia Windows (v programovacom jazyku Microsoft Visual Foxpro 9), korektne spolupracujúci so všetkými verziami Windows XP, Vista a Windows 7, 8 a 10.
  • nový spôsob tlače s možnosťou výberu tlačového manažéra (jednoduchý a komfortný), ktoré sú integrované priamo do programu. Komfortný manažér umožňuje tiež export do XLS, PDF a RTF formátu. Externý program DosPrint pre staršie verzie možno vypnúť prípadne odinštalovať
  • kompletné ovládanie myšou (ktoré ale vôbec neodporúčam, pretože pri “našom” štýle práce viac zdržuje ako pomáha). Ovládanie klávesnicou je zachované v tom rozsahu, ako ste zvyknutý z DOS verzií a ako je len vo Windows možné
  • integrovaný vlastný komprimačný program, netreba žiaden ďalší externý (Pkzip, Rar alebo Arj.)
  • súčasťou inštalácie je aj program TeamViewerQS_sk.exe (jeho licenciu sme pre tento účel zakúpili), ktorý nám uľahčí opravy a úpravy Vašej inštalácie pomocou priameho napojenia sa na Váš počítač cez internet
  • užívateľské prostredie je čo najpodobnejšie “starému” programu, ovládanie programu (F2, F4, F8 atď.) je naprosto rovnaké
  • program je naďalej nesieťový
  • inštalácia samotného programu je úplne nová, plne “windowsovská”, inštalačným súborom je len jeden, setup.exe. Ak Vám vyhovuje inštalácia nového KYSLIKA do adresára C:\HIS\KYSLIK.500 na Váš počítač, na úspešné nainštalovanie programu aj podporných knižníc Vám stačí pár Enterov. Cieľový adresár si pravdaže počas inštalácie môžete zmeniť. Zástupcu programu na ploche (ikonku KYSLIK 500) aj v ponuke Štart vyrobí samotná inštalácia. Takisto sa vytvorí záznam v zozname všetkých nainštalovaných programov (Ovládací panel - Pridanie alebo odstránenie programov).

Oproti poslednej verzii v DOSe (3.00, 3.10) má nový KYSLIK navyše:
 zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu
 v nadväznosti na predchádzajúci bod pridaná voľba System-Udrzba systemu-Aktualizacia licencie, ktorá umožňuje “ručné” spustenie aktualizácie licenčného súboru z internetu
 nová voľba System-Udrzba systemu-Vzdialená správa, ktorá umožňuje spustenie aplikácie TeamViewerQS pre možnosť vzdialeného prístupu od nás na Váš počítač pre potreby vzdialenej správy.
 pridaná možnosť zmeny názvu užívateľa programu vo voľbe System-Informacie-Program
 vypustenie možnosti voľby diskety pri zálohovaní, obnove a exportoch, voľba nahradená možnosťou zadania voliteľného umiestnenia
 zmena názvu záložného súboru pri (pred a po) uzávierke.
 nový konfiguračný parameter pre stanovenie dĺžky položky pre číslo účtu
 položka číslo účtu (Konfigurácia-Parametre) upravená podľa prechádzajúceho konfiguračného parametra
 úprava uzávierky, uzávierka kopíruje do nasledujúceho mesiaca rozdeľovník plynov pre všetky plyny z číselníka plynov, ktoré sú platné (doteraz bralo aj neplatné) a parameter Vymaz. roz. zakl. majú nezaškrtnutý (je neoznačený, teda prázdny štvorček bez fajočky).
 úprava obrazovky pri zostave „Po fakturach“ pre zjednodušenie ovládania

Po nainštalovaní:

Pri prvom spustení sa program štandardným spôsobom pýta na druh inštalácie (Nová alebo Prevod zo starej verzie, ten je možný z verzie 3.00 a 3.10). Následne sa zobrazí obrazovka pre licenčné číslo (použite číslo z verzie 3.00) a pre heslo SUPERVIZORA (nezabudnite ho, bude to jediné platné užívateľské heslo do Vášho nového KYSLIKA.).
Program následne prevezme údaje z označeného adresára a ponúkne Vám prihlásenie do programu. Privíta Vás úvodná obrazovka s identifikáciou programu.
Rozloženie volieb v menu je identické so staršími verziami až na položky, ktoré v novej verzii vypadli (napr. System-Konfiguracia-Tlaciarne) alebo naopak pribudli (System-Informacie-Napoveda, Funkcie-Zmena CP atď.).
Po úspešnom prvom vstupe do programu odporúčam skontrolovať správnosť nastavenia diakritiky v jednotlivých tabuľkách programu. Začať treba číselníkmi a vizuálne skontrolovať správnosť a čitateľnosť textu. Ak by bol text s diakritikou (mäkčene a dľžne) nečitateľný, resp. nesprávne zobrazený, treba vyskúšať funkciu Zmena CP. Funkcia umožňuje zmenu nastavenia kódovej stránky – anglicky Code Page, preto CP, (jednoducho povedané spôsob zobrazenia „slovenských“ znakov – č, š, ť, ľ apod.). Aktuálne nastavenie (číslo CP) vidno pri použití tejto funkcie na druhej obrazovke v nadpise okna s výberom kódovej stránky (alebo po spustení System-Informacie-System alebo Ctrl+Y na poslednom riadku vyvolanej obrazovky). Podrobný popis funkcie nájdete v jej popise v Napovede k programu (F1). Takto odporúčam skontrolovať všetky tabuľky (nielen číselníky, ale aj rozdeľovníky apod., a tiež prázdne tabuľky tak, aby vo všetkých tabuľkách bola hodnota CP rovnaká) a po takejto kontrole dát možno začať s programom pracovať.