SAZA 2.4.2 - nová verzia

14. august 2020

Údržba databázy bola doplnená o Výmaz záloh a Rozdelenie databázy.
Vyhľadávanie / filtrovanie umožňuje vybrať prázdne (nezadané) a neprázdne (zadané) hodnoty.
Opravené drobné chyby.