CENTRÁL 1.1.0 - nová verzia

15. január 2021

Import neštandardných súborov vo formáte CSV, TXT, XLS a DBF do tabuľky hodnôt hospodárskych ukazovateľov.
Voliteľná podrobná kontrola duplicity HU (účtov) na NS v importovaných údajoch.
Doplnené tlačové zostavy.