KUCHYŇA 2.25 - nová verzia

PLÁNOVANIE

 • Do menu „Plán - Jedálníček“ bola pridaná nová voľba „Pracovný jedálny lístok“. Je do neho možné vpísať ľubovoľný jedálny lístok. Tento lístok je možné vytlačiť, skopírovať z neho záznamy do platného jedálneho lístka a naopak kopírovať do neho záznamy z platného lístka. Pomocou špeciálnej funkcie „Hromadná úprava dátumov“ sa dajú hromadne zmeniť dátumy. Pracovný jedálny lístok nijako neovplyvňuje platný jedálny lístok. Slúži iba ako pracovný, pomocou ktorého je možné nasimulovať napr. vyváženie energetických a nutričných hodnôt, vytvoriť si v ňom krízový jedálny lístok, ktorý je možné kedykoľvek nakopírovať do platného lístka. Taktiež je možné do neho nakopírovať jedálne lístky za vianočné alebo veľkonočné sviatky, ktoré môžu byť nakopírované naspäť do platného jedálníčka na budúci rok.
 • V tlačovej zostave „424 - Žiadanka “ po jedlách bola upravená šírka písma tak, aby tam vošli i položky väčšieho rozsahu.
 • Bola opravená chyba v receptári, kde v ojedinelých prípadoch zdupľovalo hlavičku receptu.

SKLAD

 • Vo výdajkách bola opravená chyba, pri ktorej dovolilo editovať stĺpce v tabuľke a to spôsobilo napr. zlé merné jednotky na skladových kartách.
 • Do príjemiek bola dopracovaná nová špeciálne funkcia „Zápis faktúry na príjemky“, ktorá umožňuje hromadné pridelenie čísla faktúry vybraným príjemkám zvoleného dodávateľa.

PREHĽADY

 • Do skladových zostáv bola pridaná nová zostava „538 - Výdaj po baleniach“, ktorá podrobne vypisuje vydaný materiál po skupinách skladových kariet a za každú kartu je podrobne rozpísané množstvo materiálu vydaného po poznámkach, baleniach a JC.
 • Bola doplnená nová zostava „363 - Jedálny lístok po diétach - menšie písmo“. Zostava sa zhoduje so zostavou 320, ale je vytlačená menším písmom. V tejto zostave by na jednu stranu mali vojsť i týždenné jedálne lístky pre diéty so šiestimi jedlami.
 • Vo voľbe „Prehľady - Plánovanie-jedálne lístky,počty“ pribudla požadovaná zostava „364 – Predbežné náklady podľa jedálnička a počtov“. Obsahuje po jednotlivých diétach a dňoch vypočítané predbežné náklady podľa jedálnička a plánovaných počtov na základe jednotkových cien na sklade alebo zmluvných cien potravín. Súčasne náklady porovnáva s finančnou normou na zadaný počet porcií.
 • V zostave 360 a 361 bol zväčšený rozsah výsledných položiek.
 • Tlačové zostavy týkajúce sa jedálnych lístkov boli upravené tak, aby v prípade, že vybrané dni sa nachádzajú v platnom i pracovnom jedálníčku, bolo možné rozhodnúť,jednotkových cien ktoré dáta sa majú tlačiť. Súčasne je možné rozhodnúť, či sa pri tlači pracovného jedálneho lístka majú tlačiť i dátumy. Má ich zmysel vypnúť keď ide napr. o vzorový krízový plán. Je možné taktiež do názvu zostavy doplniť text.
  Zmeny sa týkajú následných zostáv:
  303 - Jedálny lístok po dňoch
  328 - Jedálny lístok po dňoch (70 znakov)
  313 –Skrátený jedálny lístok
  320 - Jedálny lístok po diétach
  359 - Jedálny lístok po dňoch, NS a diétach
  347 –Predbežná cena jedla podľa jedálníčka
  363 - Jedálny lístok po diétach - menšie písmo
  364 - Predbežné náklady podľa jedálnička a počtov

SYSTÉM

 • Konzistencia pri uzávierke bola prerobená tak, aby kontrolovalo v testoch 16 a 22 iba údaje z uzatváraného obdobia.