DOPRAVA 5.70 - nová verzia

  • oprava drobnej chyby pred zostavovaním zostáv 201 a 202
  • úprava testu 29, Upozornenie na Chyba
  • automatické stiahnutie licenčného súboru pri jeho poškodení
  • nový test konzistencie č. 31
  • spúšťanie konzistencie pred mesačnou uzávierkou
  • úprava veľkosti položky “Kod mesta” v číselníku miest a v žiadankách na 6 znakov (podľa rozsahu ŠÚ SR)
  • úprava veľkosti položky “Nazov mesta” a “Cast mesta” v číselníku miest na 50 znakov (pre potreby niektorých pobočiek ZP Dôvera)
  • v súvislosti s predchádzajúcim bodom upravené nahrávacie dialógy číselníka miest, číselníka vzdialeností a žiadaniek
  • v súvislosti s predchádzajúcim bodom pridaný nový konfiguračný parameter “Dlzka nazvu mesta” v System-Konfiguracia-Parametre2 pre určenie rozsahu položiek 10, 11, 12 a 13 v rozhraní pre ZP. Predplnená je na súčasných 20 znakov. Prípustné hodnoty sú z intervalu 20-50 znakov.
  • oprava drobnej chyby pri zjednodušenom zadávaní žiadaniek a jázd, ak sa na čísle žiadanky posunieme šípkou “vľavo”