SAZA 1.5.0 - nová verzia

26. jún 2017
 • Index telesnej hmotnosti (BMI).
 • Glasgowská stupnica hĺbky bezvedomia (GCS).
 • Odstránená chyba pri ukončení pobytu.

CENTRAL 3.70 - DOS - aktualizácia programu

21. jún 2017
 • V číselníku hospodárskych ukazovateľov bolo umožnené zadávanie vnútropodnikových účtov (8xx a 9xx).
 • Možnosť Exportu réžií za aktuálny mesiac podľa jednotlivých NS a vnútropodnikových účtov.

SAZA 1.4.1 - nová verzia

20. jún 2017
 • Export stravníkov pre program Kuchyňa.
 • Zmenená agenda Lekári a nálezy, doplnený číselník lekárskych odborností.
 • Nová agenda Nákupy.
 • Zmenený spôsob filtrovania klientov v tlačových zostavách umožňujúci aj individuálny výber.

SAZA 1.3.3 - nová verzia

20. marec 2017
 • Zmena formulára pre výber klientov
 • Individuálny výber skupiny klientov
 • Zjednodušený spôsob nastavovania globálneho filtra

SAZA 1.3.1 - nová verzia

17. január 2017
 • Podstatne zrýchlené zálohovanie a obnova databázy.
 • Možnosť hromadného výmazu úhrad a vratiek.
 • Možnosť zmeny rozdelenia vypočítancýh zostatkov príjmov.