ENERGIE 5.00 - 2. aktualizácia

  • oprava rozpočítavania nákladov do archívu nákladov pri mesačnej uzávierke