ENERGIE 5.50 - nová verzia

Nová verzia 5.50 prináša tieto zmeny:

  • zmena kontroly platnosti licencie programu, nový licenčný súbor (_LICEN.DBF) je možné aktualizovať stiahnutím z internetu
  • v nadväznosti na predchádzajúci bod pridaná voľba System-Udrzba systemu-Aktualizacia licencie, ktorá umožňuje „ručné“ spustenie aktualizácie licenčného súboru z internetu
  • nová voľba System-Udrzba systemu-Vzdialená správa, ktorá umožňuje spustenie aplikácie TeamViewerQS pre možnosť vzdialeného prístupu od nás na Váš počítač pre potreby vzdialenej správy.
  • vypustenie možnosti voľby diskety pri zálohovaní a obnove