ENERGIE 5.03 - 3. aktualizácia

  • oprava rozpočítania nákladov pri uzávierke
  • oprava zobrazenia čísla verzie po uzávierke