SAZA 2.0.1 - nová verzia

  1. V agende Príjmy pribudlo na paneli funkcií tlačidlo Minulomesačný príjem umožňujúce automaticky prepočítať hodnoty minulomesačných započítateľných príjmov. Využíva sa v tom prípade, ak zariadenie počíta úhrady a zostatky príjmov klientov v aktuálnom mesiaci podľa započítateľných príjmov z minulého mesiaca. Výhodné je použiť ho hlavne v nasledujúcom mesiaci po valorizácii dôchodkov, avšak k dispozícii je kedykoľvek (keď sa príjmy klientov oproti minulému mesiacu zmenili).
  2. Do funkcie Valorizácia (agenda Príjmy) bola doplnená tlačová zostava umožňujúca vytlačiť porovnanie pôvodných a valorizovaných dôchodkov.
  3. Pri zadávaní novej neprítomnosti program neumožnil v tejto agende vybrať takého klienta, ktorý nemal v aktuálnom mesiaci evidovaný žiaden záznam. Problém bol odstránený.