BUDOVY 3.00 - nová verzia

26. január 2008

Plné prispôsobenie mene Euro vrátane konverzie údajov pri uzávierke decembra 2008, možný variabilný formát kódov NS.