SAZA 1.3.3 - nová verzia

20. marec 2017
  • Zmena formulára pre výber klientov
  • Individuálny výber skupiny klientov
  • Zjednodušený spôsob nastavovania globálneho filtra

SAZA 1.3.1 - nová verzia

17. január 2017
  • Podstatne zrýchlené zálohovanie a obnova databázy.
  • Možnosť hromadného výmazu úhrad a vratiek.
  • Možnosť zmeny rozdelenia vypočítancýh zostatkov príjmov.

SAZA 1.3.0 - nová verzia

14. december 2016
  • Podstatné zrýchlenie spúšťania formulárov
  • Evidencia osobných profilov klientov (anamnestické otázky a odpovede).
  • Možnosť vytvárať a tlačiť individuálne plány, ich realizáciu a hodnotenie.
  • Nová agenda Testy – MMSE, Barthelovej test, IADL…