KUCHYŇA 2.22 - 1.aktualizácia

  • Opravená chyba pri importe stravníkov z viacerých databáz z programu SAZA.
  • Opravená chyba pri tlači skráteného jedálneho lístka v prípade tlače energetických hodnôt zadaných na receptoch.
  • Doplnené vytvorenie chýbajúceho podadresára KUCHYNA\TLAC pre export zostáv do XLS.

Pri inštalovaní aktualizácie nesmie byť program KUCHYŇA spustený !!!

Inštaláciu aktualizácie treba nasmerovať do adresára verzie 2.20.