KUCHYŇA 2.22 - 2.aktualizácia

  • Opravená chyba pri výpočte finančných noriem pri zrušení a znovu spustení mesačnej uzávierky.

2. aktualizácia obsahuje i opravy 1. aktualizácie.