ENERGIE 5.00 - 1. aktualizácia

  • zmena farebných paliet pre BROWSE
  • doplnenie konfiguračného parametra pre kód výkonového NS pre zrážkovú vodu
  • doplnenie aktuálnej verzie
  • oprava chyby pri prechode do opravného režimu
  • úprava zostáv
  • oprava výpočtu nákladov v opravnom režime