DOPRAVA 5.70 - nová verzia

11. február 2022
  • úprava veľkosti položky “Kod mesta” v číselníku miest a v žiadankách na 6 znakov (podľa rozsahu ŠÚ SR)
  • úprava veľkosti položky “Nazov mesta” a “Cast mesta” v číselníku miest na 50 znakov (pre potreby niektorých pobočiek ZP Dôvera)

KUCHYŇA 2.25 - nová verzia

21. december 2021

Možnosť vytvárania pracovného jedálneho lístka, hromadný zápis faktúr na príjemky, nové zostavy “Výdaj po baleniach”,”Predbežné náklady podľa jedálnička a počtov”.

SAZA 2.6.1 - nová verzia

20. december 2021

Nové prehľady: Výdajky 2, Obsadenosť miestností ku dňu, Zoznam ubytovaných klientov ku dňu.
Opravy drobných chýb.

SAZA 2.6.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť automatického číslovania pokladničných dokladov v účtovných pohyboch.
Možnosť nastavenia farby pozadia obrazovky a tlačidiel v bočnom paneli.
Doplnené a upravené viaceré prehľady.

CENTRÁL 1.3.0 - nová verzia

18. október 2021

Možnosť importu HU z XLSX súboru.
Možnosť importu účtovných údajov z “neštandardného importovaného súboru” (CSV, TXT, XLS/XLSX).
Opravy drobných chýb.