SAZA 2.2.0 - nová verzia

14. január 2020

Čiarové kódy – tlač, snímanie a import do tabuľky realizovaných výkonov.
Plán polohovania a vysádzania.
Realizácia polohovania a vysádzania.
Automatické doplnenie údajov zo starých mesiacov do nasledujúcich.

SAZA 2.1.0 - nová verzia

31. júl 2019
  • Nová evidencia Ošetrovanie, opatrovanie obsahujúca ošetrovateľské anamnézy, sesterské diagnózy (vrátane ošetrovateľských plánov, realizácie intervencií a hodnotení), plánované a realizované výkony.
  • Zmeny v evidencii a tlači zdravotných údajov.
  • Knižnica fráz.