DOPRAVA 1.0.1 - nová verzia

 • nová voľba v menu – Import dávky 535 z UDZS – umožňuje načítať a spracovať „odpoveď“ z portálu UDZS na zaslanie dávky 515 pre hromadné overenie poistného vzťahu. V dávke 535 posiela naspäť UDZS platnú ZP poistenca podľa centrálneho registra poistencov, prípadne chybové hlásenie, ak sa napríklad poistenca (teda jeho rodné číslo) nepodarilo v centrálnom registri nájsť. Program následne ponúka možnosť opraviť kód ZP pacienta na príslušných žiadankách aj v registri pacientov programu DOPRAVA.
 • nová voľba v menu – Import dávky 793c zo ZP – umožňuje načítať a spracovať chybovú dávku výkonov dopravy 793c zo zdravotných poisťovní. Po úspešnom načítaní dávky program umožní vytlačiť zrozumiteľný chybový protokol. Zoznam a slovný popis chybových kódov na stiahnutie pre ZP Dôvera je na adrese https://www.dovera.sk/media/a542/file/item/sk/0000/ciselnik_chyb_pre_spatne_davky.1RoH.pdf
 • nová voľba v menu – Import dávky 751c zo ZP – umožňuje načítať a spracovať chybovú dávku liekov 751c zo zdravotných poisťovní. Po úspešnom načítaní dávky program umožní vytlačiť zrozumiteľný chybový protokol. Zoznam a slovný popis chybových kódov na stiahnutie pre VšZP je na adrese https://www.vszp.sk/files/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/ciselnik-kodov-chyb/ciselnik-kodov-chyb.pdf
 • upravený bol prihlasovací formulár do programu: meno užívateľa už netreba písať, stačí vybrať z roztváracieho zoznamu a
 • pri položke heslo pridaná ikona „oko“, ktoré zobrazí (ďalším klikom skryje) napísané heslo pre jeho skontrolovanie
 • upravený konfiguračný parameter typ exportu do Centrálu, po ponúka 5 možností nastavenia:
  o 1-Neexportovať
  o 2-Komplet
  o 3-Bez výkonov pre ZP
  o 4-Počet kilometrov (zatiaľ nenaprogramované)
  o 5-Počet žiadaniek (zatiaľ nenaprogramované)
  Nastavenie prvej voľby uľahčuje niektoré práce s programom, ak netreba export do programu CENTRAL.
 • odstránené boli chyby prípadne nedostatky odhalené prvými užívateľmi novej DOPRAVy.