SAZA 2.9.0 - nová verzia

 1. Zdravotné údaje
  • Do agend Zdravotný stav a Zdravotná anamnéza bol doplnený pracovník, ktorý údaje Zaznamenal.
 2. Ošetrovanie, opatrovanie
  • V agende Ošetrovateľský dekurz bola doplnená nová tlačová zostava Komplexný ošetrovateľský dekurz. V jednom spoločnom, úplnom prehľade umožňuje zobraziť všetky zdravotné, ošetrovateľské a opatrovateľské údaje klientov za daný deň, príp. i výsledky zvolených testov.
  • Do agendy Realizácia polohovania a vysádzania bola doplnená možnosť zaznamenať Odmietnutie zmeny polohy resp. vysadenia.
 3. Testy
  • Do evidencie testov bol doplnený nový Test krehkosti (FRAIL Scale) na posúdenie syndrómu krehkosti/zraniteľnosti seniorov.
 4. Majetok
  • V agende Výbava a ošatenie možno názov výbavy nielen zadať, ale aj vybrať zo zoznamu všetkých doteraz evidovaných názvov.
 5. Číselníky
  • Do skupiny číselníkov Ošetrovanie, opatrovanie pribudol nový číselník Ošetrovateľský dekurz, ktorý slúži na konfiguráciu tlačovej zostavy Komplexného ošetrovateľského dekurzu a súvisiacich služieb. Umožňuje vybrať agendy a voliteľné položky, z ktorých má dekurz pozostávať, a nastaviť ich poradie.
  • Do skupiny číselníkov Testy bol doplnený Test krehkosti (FRAIL Scale).
 6. Ostatné inovácie
  • Položka Poznámky bola doplnená do evidencií: Vlastnosti a záľuby, Zaradenie, Nedoplatky a Účtovné pohyby.
  • Položka História zmien bola doplnená do väčšiny evidencií – zdravotných, sociálnych, do testov, do zaradenia klientov, do príjmov, platiteľov úhrad, služieb, TOS, prepravnej služby, skutočných úhrad, nedoplatkov, nákupov, účtovných pohybov a pripomienok.
  • Opravené boli drobné chyby v programe.