DOPRAVA 5.80 - nová verzia

Nová verzia 5.80 prináša tieto zmeny:
- úprava generovania dávok do ZP podľa požiadaviek VšZP (potrebná úprava číselníka miest podľa požiadaviek VšZP)