ENERGIE 5.60 - nová verzia

Nová verzia 5.60 prináša tieto zmeny:

 pridaná kontrola duplicitného spustenia programu
 nové zostavy s mernými jednotkami spotrebovaných energií - napr. Prehlady - Elektrická Energia - elektr. ener + množstvá (zostava pre paru nie je k dispozícii)
 nová zostava vyúčtovacieho predpisu pre jednotlivé NS (jedno NS na jednu stranu) - Prehlady - Sumar - Sumar A4. Pred spustením tejto zostavy treba najskôr zostaviť všetky zostavy s množstvami (spomínané vyššie) za rovnaké obdobie.
 nová zostava ročného vyúčtovania pre objekt - Prehlady - Sumar - Podklady ročného vyúčtovania
 nový konfiguračný parameter pre stanovenie dĺžky položky pre číslo účtu
 položka číslo účtu (Konfigurácia-Parametre1) upravená podľa prechádzajúceho konfiguračného parametra
 vypustenie možnosti voľby diskety pri exportoch, voľba nahradená možnosťou zadania voliteľného umiestnenia
 zmena názvu záložného súboru pri (pred a po) uzávierke