BUDOVY 5.01 - 1. aktualizácia

  • oprava kontroly a zobrazovania verzie programu
  • oprava chyby v konfigurácii - nastavovanie tlačového manažéra